Apostol

Camino de San Olav

Descripción

Catedral de Burgos. Punto de partida.

Afrontamos la primera etapa, no sin antes haber visitado la Catedral de Burgos y pedir a Ntra. Sra. que preside el Altar Mayor, que nos acompañe en una peregrinación del todo entrañable, como es la Ruta de San Olav.

Dos escasos kilómetros por el casco urbano, nos conducen hacia la Vía Verde, la cual seguiremos hasta alcanzar la localidad de Cardeñadijo y de Mudubar de la Emparedada.

De perfil relativamente llano se sigue hasta Modubar de la Cuesta y Modubar de San Cibrián, donde hemos situado el final de esta etapa. Pero queremos dejar claro, que es el peregrino el que decide en todo momento.

Vi skal straks legge ut på første etappe av vår vandring, men aller først må vi besøke katedralen i Burgos og be Vår Frue på høyalteret om beskyttelse underveis på den spanske Olavsveien.

Knappe to kilometer med vandring gjennom byens gater fører oss frem til en natursti som kalles Vía Verde. Vi følger denne traseen like frem til landsbyen Cardeñadijo og deretter til Modubar de la Emparedada.

Det er relativt små høydeforskjeller å snakke om på strekningen frem til Modubar de la Cuesta og Modubar de San Cibrián hvor vi har valgt å avslutte denne første etappen. Derimot vil vi understreke at det er pilegrimen selv som til enhver tid avgjør hvor langt han eller hun ønsker å gå.