Apostol

Camino de San Olav

Tramos

Modubar de San Cibrián – Mambrillas de Lara

20.0 km

1. Modubar de San Cibrián - Los Ausines - 3.0 km

Dejamos Modubar de San Cabrían a nuestra espalda por la carretera comarcal que nos conduce hacia Los Ausines, localidad que la conforman tres pequeños barrios: Quintanilla, San Juan y Sopeña.


Vi legger Modubar de San Cabrían bak oss og fortsetter langs hovedveien som går til landsbyen Los Ausines, som består av tre små bydeler: Quintanilla, San Juan og Sopeña.

2. Los Ausines - Revilla del Campo - 2.5 km

El Camino recorre los tres barrios de la localidad de los Ausines y por la carretera de perfil comarcal y escaso tráfico, que discurre paralelamente al río Ausin y por donde alcanzamos Revilla del Campo, que se encuentra a unos 2.50 Kilómetros.


Veien går gjennom de tre bydelene og fortsetter langs en lite trafikkert vei som løper parallelt med elven Ausín like frem til neste landsby som heter Revilla del Campo, om lag 2,5 kilometer unna.

3. Revilla del Campo - Quintanalara - 5.0 km

Cruzamos el puente sobre el río Ausin, con dirección al poniente y, tras cruzar la pequeña localidad en suave ascenso, tomamos un camino, que bien señalizado surge a la izquierda. Camino que nos conduce a la localidad de Quintanalara.


Vi krysser broen over elven Ausin i vestgående retning og like etter landsbyen som ligger i en svak helning, tar vi en godt merket vei som går til venstre. Denne veien tar oss til neste landsby, Quintanalara.

4. Quintanalara - Cubillo del César - 2.5 km

Del extremo sur de Quintanalara, surge un Camino de concentración, por el que cruzaremos Peñalara. La vegetación por estos lugares ya es algo más frondosa, abundando las encinas y las sabinas. Seguimos por el Camino hasta Cubillo del Cesar.


På den sydlige siden av landsbyen Quintanalara, finner vi en grusvei som tar oss over fjellknausen Peñalara. Her finner vi litt mer vegetasjon, hovedsaklig steineik og savin, en tresort som tilhører einerslekten. Vi følger denne veien til vi kommer til Cubillo del Cesar.

5. Cubillo del César - Cubillejo de Lara - 2.0 km

Desde lo alto de Cubillo del Cesar, casi podemos ver Cubillejo de Lara, localidad que se alcanza por Camino o carretera, siendo el perfil llanos con ligeras ondulaciones.

Antes de llegar a Cubillejo de Lara, por un camino a la derecha podemos acercarnos y disfrutar del Dolmen de Cubillejo.


Fra høyden ved Cubillo del Cesar kan vi nesten skimte Cubillejo de Lara. For å komme dit, kan vi enten velge den asfalterte veien eller en grusvei, begge relativt flate med lette høydeforskjeller.

Før vi ankommer Cubillejo de Lara, kan vi ta en grusvei til høre som fører til et gammelt gravmonument fra steinalderen, Dolmen de Cubillejo.

6. Cubillejo de Lara - Quintanilla de las Viñas - 5.0 km

Partimos de Cubillejo de Lara tomando la carretera que conduce a Quintanilla de las Viñas, pero pronto nos desviaremos por un camino a la izquierda que nos conduce a una zona arqueológica funeraria. Volvemos a salir a la carretera caminando sobre una superficie ligeramente ondulada.


Vi forlater Cubillejo de Lara langs veien som går til Quintanilla de las Viñas, men ganske snart tar vi en avstikker til venstre som tar oss til nok et gammelt arkeologisk gravsted. Vi går tilbake til veien og fortsetter langs den som slynger seg gjennom et lett bakkete landskap.

7. Quintanilla de las Viñas - Mambrillas de Lara - 5.0 km

Desde Quintanilla de la Viñas a Mambrillas de Lara, el perfil se hace más andulado, pues nos vamos aproximando a la Sierra de las Mamblas.

Partimos por la carretera, pero aún cuando la misma es una referencia constante, el camino toma diversos atajos ignorando las curvas de la carretera.


Fra Quintanilla de la Viñas til Mambrillas de Lara forandrer landskapet seg etter hvert som vi nærmer oss fjellene Sierra de las Mamblas. På veien finner vi spor etter dinosaurer.

Vi følger den asfalterte veien og bruker den som referanse, selv om det finnes mange snarveier som unngår de store svingene som veien tar.