Apostol

Camino de San Olav

Tramos

Mambrillas de Lara – Covarrubias

20.0 km

1. Mambrillas de Lara - Capilla de San Olav - 5.0 km

Nada más salir de Mambrillas de Lara, se cruza la carretera que une las provincias de Burgos y Soria y una señal nos invita a seguir por un camino, que en ascenso nos conduce a lo alto de las Mamblas. Dejando antes y a la izquierda un hermoso robredal. Coronada la Sierra, la traza nos conduce hacia la primera de las Mamblas. Hay que estar muy atentos a las señales para no perdernos y alcanzar el Santuario en descenso por el Valle de Santa Olalla.


Ved utkjørselen fra landsbyen Mambrillas de Lara, krysser vi hovedveien som går mellom Burgos og Soria og følger merkingen langs en skogsti som fører til fjellpasset ved toppen av fjellet. Stien snor seg oppover gjennom en vakker eikeskog. Når vi kommer til toppen, følger vi merkingen nedover på andre siden mot den nærmeste av fjelltoppene Las Mamblas. Det er viktig å være oppmerksom på skiltingen når vi skal ta av til venstre fra veien og følge dalføret som tar oss til Olavskapellet.

2. Capilla de San Olav - Covarrubias - 2.4 km

Por el camino que conduce a la carretera y por la propia calzada, se llega a Covarrubias, población muy cercana al Santuario y que ofrece mucho por ver y por disfrutar.

Que San Olav te acompañe siempre y que Dios te bandiga, querido Peregrino.


Vi følger grusveien som går fra kapellet og ned til den asfalterte veien og tar denne til høyre inn til Covarrubias som ligger i kort avstand. Her er det mye å se og oppleve.

Måtte Sankt Olav alltid være med deg og Gud velsigne deg, kjære pilegrim.