Apostol

Camino Catalán II

Etapa

3

Taxis

Montmaneu

La Panadella

Pallerols

Sant Antolí i Vilanova

Hostalets

San Pere dels Arquells

Vergós

Cervera

Tárrega