Apostol

Camino Primitivo

Etapa

9

Asistencia sanitaria

Cadavo- Baleira

Centro de Salud de Cadavo- Baleira

Municipio: Cadavo- Baleira
Provincia: Lugo
Categoría: ambulatorio de asistencia primaria
Servicios: los propios
Situación: Campo da Feira s/n.-27130 -Baleira
Comentario: Teléfono:982 35 41 07

Pradeda

Vilabade

Castroverde

Centro de Salud

Municipio: Castroverde
Provincia: Lugo
Categoría: Ambulatorio
Situación: Rosalía de Castro, 47
Comentario: Telf. 982 312 411 - 982 312 310

Carballido

Lugo

Clínica Álvarez y Asociados

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Clínica Particular
Servicios: Los propios
Situación: Doutor Yáñez Rebolo, nº 8
Comentario: Tfno.: 982 81 26 22

Clínica Dinán

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Clínica particular
Servicios: Los propios
Situación: Rúa Dinán, 7-9
Comentario: Tfno.: 982 22 86 62

Clínica La Paz

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Clínica Particular
Servicios: Los propios
Situación: Avda. de A Coruña, nº 84
Comentario: Tfno.: 982 25 41 94

Clínica Lugo Salud

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Clínica particular
Servicios: Los propios
Situación: C/. Pedro González López, s/n
Comentario: Tfno.: . 982 24 59 16

Hospital Provincial San José

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Hospital
Servicios: Los propios
Situación: C/. Santiago, s/n
Comentario: Tfno.: 982 29 67 25

Hospital Xeral- Calde

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Hospital
Servicios: Los propios
Situación: Doutor Ochoa, s/n
Comentario: Tfno.: . 982 29 60 00

Sanatorio Ntra. Sra. de los Ojos Grandes

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Categoría: Hospital
Servicios: Los propios
Situación: Rúa Montevideo, 23
Comentario: Tfno.: 982 28 40 40